(BĐT) - Ngoài Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Khối Chính phủ còn có 13 bộ trưởng trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Khối Chính phủ tham gia ứng cử đại biểu Quốc khóa XV gồm 15 người. Ngoài Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, 13 bộ trưởng tham gia ứng cử và đều trúng cử.

Trong 13 bộ trưởng trúng cử, có 8 người là đại biểu Quốc hội khóa XIV gồm: Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long; Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan.

5 Bộ trưởng lần đầu tham gia Quốc hội gồm: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng.

1.Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: Nơi ứng cử: Hưng Yên; được 412.967 phiếu, đạt tỷ lệ 98,36% số phiếu hợp lệ.

2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang: Nơi ứng cử: Thái Nguyên; được 309.433 phiếu, đạt tỷ lệ 88,68% số phiếu hợp lệ.

3. Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Bùi Thanh Sơn: Nơi ứng cử: Vĩnh Phúc; được 376.839 phiếu, đạt tỷ lệ 89,14% số phiếu hợp lệ.

4. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Nơi ứng cử: Quảng Trị; được 178.522 phiếu, đạt tỷ lệ 86,88% số phiếu hợp lệ.

5. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long: Nơi ứng cử: Kiên Giang; được 284.433 phiếu, đạt tỷ lệ 75,25% số phiếu hợp lệ.

6. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc. Nơi ứng cử Bình Định; được 357.719 phiếu, đạt tỷ lệ 69,23% số phiếu hợp lệ.

7. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên. Nơi ứng cử Hải Phòng; được 513.537 phiếu, đạt tỷ lệ 97,03% số phiếu hợp lệ.

8. Bộ trưởng Lao Động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung. Nơi ứng cử: Thanh Hóa; được 522.538 phiếu, đạt tỷ lệ 92,06% số phiếu hợp lệ.

9. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan. Nơi ứng cử: Đồng Tháp; được 424.028 phiếu, đạt tỷ lệ 78,82% số phiếu hợp lệ

10. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn: Nơi ứng cử: Hà Nội; được 461.473 phiếu, đạt tỷ lệ 80,46% số phiếu hợp lệ.

11. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Nơi ứng cử: Yên Bái; được 273.220 phiếu, đạt tỷ lệ 96,59% số phiếu hợp lệ.

12. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Nơi ứng cử: Vĩnh Long; được 250.621 phiếu, đạt tỷ lệ 67,55% số phiếu hợp lệ.

13. Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng. Nơi ứng cử: Kon Tum; được 173.648 phiếu, đạt tỷ lệ 93,39% số phiếu hợp lệ.