Quảng Trị xem xét phương án đầu tư Quốc lộ 15D theo phương thức PPP

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị vừa có ý kiến về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Đầu tư xây dựng tuyến Quốc lộ 15D đoạn từ Quốc lộ 1 đến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, tỉnh Quảng Trị.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo phương thức đối tác công tư - PPP do Liên danh nhà đầu tư Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn - Công ty TNHH Phonesack Việt Nam - Công ty TNHH Nam Tiến lập.

Về lựa chọn phương án đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị cho rằng, trên cơ sở kết quả phân tích, đánh giá của các phương án thì phương án 1 (không hầm) đi theo hướng tuyến hoạch định, có phạm vi nghiên cứu, quy mô đầu tư phù hợp với quy hoạch mạng lưới giao thông đường bộ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phương án này có tổng mức đầu tư thấp nhất, với kết quả tính toán các chỉ tiêu tài chính liên quan thì Dự án có mức độ khả thi cao và thời gian thu hồi vốn ngắn nhất (18 năm 10 tháng), mang lại hiệu quả cho nhà đầu tư khi tham gia Dự án. Do đó, phương án 1 mà nhà đầu tư, đơn vị tư vấn đã lựa chọn là phương án tối ưu.

Tuy nhiên, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị cũng cho rằng, phương án 1 có phạm vi ảnh hưởng bởi diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 243,19 ha (đất vườn 0,44 ha; rừng đặc dụng và rừng phòng hộ 139,04 ha; rừng sản xuất 86,53 ha; còn lại là đất trống quy hoạch là đất rừng 17,18 ha). Đối chiếu với quy định tại Điều 12 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020, Dự án thực hiện theo phương án 1 thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội.

Do vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị có ý kiến đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tỉnh phối hợp với Liên danh nhà đầu tư và đơn vị tư vấn nghiên cứu hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo hướng trình Hội đồng Thẩm định nhà nước thẩm định, trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

Về nguồn vốn nhà nước tham gia Dự án, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án xác định vốn nhà nước tham gia vào Dự án 223,371 tỷ đồng (chiếm 5,59%). Trong đó, vốn nhà nước tham gia đảm nhiệm các hạng mục chi phí giải phóng mặt bằng và một phần chi phí xây dựng.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị - đơn vị được UBND tỉnh Quảng Trị giao tiếp nhận hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Đầu tư xây dựng tuyến Quốc lộ 15D đoạn từ Quốc lộ 1 đến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, tỉnh Quảng Trị, hiện Ban đang xin ý kiến thẩm định từ các sở, ban, ngành, địa phương liên quan đối với 2 phương án được Liên danh nhà đầu tư đưa ra trong báo cáo.

Trong đó, phương án 1 có tổng chiều dài 42,11 km. Phương án này không có hầm, tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng, bám sát quy hoạch mạng lưới giao thông đường bộ do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Phương án này ảnh hưởng 139,04 ha rừng đặc dụng và rừng phòng hộ.

Còn phương án 2 là có hầm, giảm tối đa diện tích ảnh hưởng rừng, chiều dài 41,18 km. Mặc dù giảm khoảng 1 km so với phương án 1, tuy nhiên tổng mức đầu tư tăng khá cao - gần 7.165 tỷ đồng, đồng thời trên tuyến có khoảng 1 km đi theo đường Hồ Chí Minh nhánh Tây.

Chuyên đề