Quảng Trị: Tiếp tục mời thầu dự án đường ven biển 2.060 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Trị đang triển khai Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) Dự án Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn 1. Dự án có tổng mức đầu tư 2.060 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, 3 gói thầu đang được đấu thầu gồm: Gói thầu VB-XL01 Đoạn Km0+00- Km23+060 (từ ranh giới Quảng Bình - Quảng Trị đến phía Bắc cầu Cửa Tùng), giá gói thầu 291,461 tỷ đồng; Gói thầu VB-XL02 Đoạn Km26+220 - Km38+620 (từ phía Nam cầu Cửa Tùng đến phía Bắc cầu Cửa Việt), giá gói thầu 246,359 tỷ đồng và Gói thầu VB-XL04 Đoạn Km3+700 - Km12+242 và cầu Thạch Hãn (943,422 tỷ đồng). Dự kiến mở thầu ngày 9/11/2022.

Tháng 4/2022, Dự án đã được khởi công. Gói xây lắp đầu tiên (Gói thầu VB-XL03) được trao cho Liên danh Công ty CP Thành An - Công ty CP Licogi 13 với giá trúng thầu 119,763 tỷ đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư