(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Trồng rừng nguyên liệu có tổng vốn đầu tư hơn 29 tỷ đồng cho Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị.
Quảng Trị vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Trồng rừng nguyên liệu có tổng vốn đầu tư hơn 29 tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Quảng Trị vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Trồng rừng nguyên liệu có tổng vốn đầu tư hơn 29 tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo Quyết định, Dự án Trồng rừng nguyên liệu của Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị được thực hiện tại tiểu khu 591 (Bản Khe Me) và 767T, xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Diện tích thực hiện là 495 ha.

Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm, kể từ ngày được cấp Quyết định chủ trương đầu tư.