(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có quyết định điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Hồ chứa nước Đồng Dọng, huyện Vân Đồn.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư được điều chỉnh trong quý III năm nay. Trước đó, ngày 7/5/2020, UBND tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án với thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư trong quý II/2020.

Theo Kế hoạch, hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án là đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Thời gian thực hiện hợp đồng là 30 tháng.

Dự án Hồ chứa nước Đồng Dọng có tổng chi phí thực hiện 699,44 tỷ đồng, thực hiện tại xã Bình Dân và xã Vạn Yên. Mục tiêu xây dựng đập ngăn nước tạo nguồn nước ngọt cho nhà máy nước để cấp cho đô thị Đoàn Kết - Bình Dân, các khu du lịch và khu cảng Vạn Hoa, Đài Xuyên và Khu đô thị Cái Rồng, cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn.