(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư Cầu Thuốc tại phường Đông Triều và phường Đức Chính, thị xã Đông Triều với tổng chi phí thực hiện dự kiến 267,145 tỷ đồng (trong đó chi phí xây dựng 236,265 tỷ đồng, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng 30,84 tỷ đồng).
Quảng Ninh chỉ định dự án hơn 267 tỷ đồng cho Thanh Tuyền Group. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Quảng Ninh chỉ định dự án hơn 267 tỷ đồng cho Thanh Tuyền Group. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, nhà đầu tư được chỉ định thầu Dự án là Công ty CP Thanh Tuyền Group (địa chỉ tại thị xã Đông Triều). Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng diện tích 61.363 m2; thời gian thực hiện Dự án là 36 tháng. Nhà đầu tư được chỉ định có vốn chủ sở hữu 54 tỷ đồng, còn lại là vốn vay và do Nhà đầu tư huy động. Mục tiêu của Dự án là xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới, kết nối không gian đô thị thị xã Đông Triều, đáp ứng nhu cầu về nhà ở của nhân dân.