• Quảng Ninh chỉ định dự án hơn 267 tỷ đồng cho Thanh Tuyền Group

    19/11/2021 07:00

    (BĐT) - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư Cầu Thuốc tại phường Đông Triều và phường Đức Chính, thị xã Đông Triều với tổng chi phí thực hiện dự kiến 267,145 tỷ đồng (trong đó chi phí xây dựng 236,265 tỷ đồng, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng 30,84 tỷ đồng).
  • Quảng Ninh: Chỉ định nhà đầu tư Khu dân cư Cầu Thuốc

    25/02/2021 08:00

    (BĐT) - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Dự án Khu dân cư Cầu Thuốc tại phường Đông Triều và phường Đức Chính, thị xã Đông Triều. Theo đó, hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án là chỉ định thầu.

chuyên đề

Kết nối đầu tư