Quảng Ninh: 480 tỷ đồng đầu tư đường nối đường Vũng Đục đến Cẩm Sơn

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Cẩm Phả vừa công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Tuyến đường nối đường Vũng Đục, phường Cẩm Đông đến phường Cẩm Sơn, TP. Cẩm Phả (giai đoạn 1). Tổng mức đầu tư của Dự án là gần 480 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách thành phố.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Dự án gồm 7 gói thầu, trong đó có 5 gói thầu tư vấn, 1 gói thầu xây lắp và 1 gói thầu dịch vụ phi tư vấn. Gói thầu số 2 Thi công xây lắp tuyến đường nối đường Vũng Đục, phường Cẩm Đông đến phường Cẩm Sơn, TP. Cẩm Phả (giai đoạn 1) có giá dự toán 294,51 tỷ đồng, hồ sơ mời thầu được phát hành từ ngày 7 - 27/9/2022. Thời gian thực hiện hợp đồng là 350 ngày, loại hợp đồng theo đơn giá cố định.

Tuyến đường có chiều dài 1,205 km, dự kiến hoàn thành vào năm 2025.

Chuyên đề