(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn Tỉnh về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 và giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản.
Đối với vốn kế hoạch được giao năm 2020, thời hạn hoàn thành giải ngân là hết tháng 1/2021 (ảnh: Nhã Chi)

Đối với vốn kế hoạch được giao năm 2020, thời hạn hoàn thành giải ngân là hết tháng 1/2021 (ảnh: Nhã Chi)

Theo đó, đối với kế hoạch vốn năm 2019 có nhu cầu kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2020, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, khẩn trương nghiệm thu lên phiếu giá để thanh toán cho các đơn vị thi công, phấn đấu giải ngân hết kế hoạch trong quý III/2020.

Đối với kế hoạch vốn năm 2020, các địa phương, cơ quan, đơn vị khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án chuyển tiếp, phấn đấu hoàn thành dự án đúng tiến độ, hạn chế việc phải kéo dài thời gian thực hiện dự án sang giai đoạn sau. Đồng thời, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn chỉnh các bước thủ tục đầu tư để triển khai khởi công chậm nhất trong quý II/2020 đối với các dự án đã được UBND Tỉnh giao mở mới trong năm 2020. Trong đó, cần tập trung và ưu tiên giải ngân các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương. Thời hạn hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao là đến ngày 31/1/2021.

UBND Tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết liệt chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản; cân đối kinh phí để giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc ngân sách của địa phương mình, xử lý dứt điểm trong năm 2020.