(BĐT) - Ngày 11/11/2021, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức đóng/mở thầu 2 gói thầu mua sắm hóa chất, hóa chất xét nghiệm và vật tư y tế tiêu hao, với tổng giá trị 202.852.634.066 đồng.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, Gói thầu số 1 Vật tư y tế tiêu hao (1021 mặt hàng) có giá trị 130.826.149.367 đồng, bao gồm 9 lô; trong đó, Lô số 1 - 2 xét thầu từng mặt hàng, Lô số 3 - 9 xét thầu theo từng lô. Gói thầu số 2 Hóa chất, hóa chất xét nghiệm (975 mặt hàng), xét thầu theo từng mặt hàng.

2 gói thầu sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước cấp, nguồn thu từ dịch vụ khám chữa bệnh, nguồn thu do cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán và các nguồn thu hợp pháp khác năm 2022 của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 2 gói thầu phát hành hồ sơ mời thầu từ ngày 21/10/2021 đến thời điểm đóng thầu.

Trước đó, ngày 14/9/2021, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt kế hoạch mua sắm vật tư y tế tiêu hao, hóa chất, hóa chất xét nghiệm năm 2021. Ngày 27/9/2021, Giám đốc Sở Y tế có tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2 gói thầu nói trên. Ngày 5/10/2021, UBND tỉnh Quảng Ngãi có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua vật tư y tế tiêu hao, hóa chất xét nghiệm.

Cùng ngày 11/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh ký ban hành Văn bản số 6044/UBND-KGVX liên quan đến việc chậm trễ trình UBND Tỉnh phê duyệt mua sắm vật tư y tế, trang phục bảo hộ, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, phê bình Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Xuân Mến trong việc chậm trễ, không kịp thời tham mưu, đề xuất UBND Tỉnh việc mua sắm vật tư y tế, trang phục bảo hộ, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 để phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Tỉnh.