(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị Dự án Cầu và đường nối từ trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh đến huyện Tư Nghĩa (cầu Trà Khúc 3).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý IV/2021, sẽ lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 01 Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi; Gói thầu số 02 Giám sát khảo sát; Gói thầu số 03 Thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi; Gói thầu số 04 Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Dự án được HĐND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 9/2021 với tổng mức đầu tư là 850 tỷ đồng. Chiều dài toàn tuyến là khoảng 2,6 km, trong đó hạng mục đường dài 1,7 km và rộng 26 m, cầu dài khoảng 0,9 km với bề rộng 19,5 m. Thời gian thực hiện Dự án từ năm 2022 - 2025.