Quảng Ngãi: Dự án hạ tầng xử lý nước thải điều chỉnh tăng vốn từ 300 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tại Kỳ họp chuyên đề diễn ra sáng 22/9, HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải TP. Quảng Ngãi, lưu vực phía Nam hạ lưu sông Trà Khúc.
Xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi
Xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi

Dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải TP. Quảng Ngãi, lưu vực phía nam hạ lưu sông Trà Khúc trước đây có tên gọi là Dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của TP. Quảng Ngãi lưu vực ra sông Trà Khúc, được HĐND Tỉnh quyết định chủ tưởng đầu tư năm 2019 với tổng mức đầu tư khoảng 300 tỷ đồng.

Trong quá trình triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi, chủ đầu tư nhận thấy quy mô và tổng mức đầu tư được duyệt chỉ đảm bảo giải quyết việc thu gom, xử lý nước thải cục bộ ở các cửa xả phía Nam thoát ra sông Trà Khúc, chưa đảm bảo xử lý triệt để nước thải TP. Quảng Ngãi.

Để đảm bảo tính đồng bộ, phạm vi, quy mô của Dự án được nghiên cứu cho toàn bộ TP. Quảng Ngãi, Ban Quản lý dự án đã phối hợp với UBND Thành phố đề xuất, tham mưu UBND Tỉnh đưa phạm vi đầu tư của Dự án Hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung của TP. Quảng Ngãi (lưu vực ra sông Trà Khúc) vào đề xuất trong Dự án Phát triển hạ tầng thích ứng TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, vay vốn WB và UBND Tỉnh đã trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định.

Tuy nhiên, hiện nay tính khả thi vay vốn đầu tư cho dự án này là không cao và thủ tục đầu tư dự án vay vốn ODA mất nhiều thời gian, trong khi vấn đề thoát nước mưa và xử lý nước thải TP. Quảng Ngãi đang rất cần thiết và cấp bách, nếu không có giải pháp kịp thời thì vấn đề ngập úng và ô nhiễm môi trường sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống, sinh hoạt của nhân dân và sự phát triển bền vững của Thành phố.

Theo tính toán, sau khi được điều chỉnh, Dự án có tổng mức đầu tư là 1.000 tỷ đồng; nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Tỉnh; thời gian thực hiện năm 2024 - 2027. Quy mô đầu tư gồm: cải tạo các cửa cống hồ Bàu Cả và hồ Nghĩa Chánh; nạo vét các tuyến mương, tuyến cống hiện trạng từ hồ Bàu Cả và hồ Nghĩa Chánh chảy ra sông Trà Khúc; đầu tư, nâng cấp một số tuyến cống thoát nước trên địa bàn TP. Quảng Ngãi đang thoát ra sông Trà Khúc và đầu tư mới trạm bơm Nghĩa Chánh…

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã xem xét, quyết định hơn 20 nội dung về phát triển kinh tế, xã hội thuộc thẩm quyền như: Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và thuê đất đối với một số vị trí trên địa bàn tỉnh; chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư và cải táng mồ mả phục vụ các dự án tại Khu công nghiệp VSIP II; chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất; điều chỉnh và giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023;…

Chuyên đề