(BĐT) - Ngày 15/3/2020 là thời hạn để Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC) bàn giao các dự án đầu tư hạ tầng để khai thác quỹ đất (dự án còn dở dang) cho Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi (Trung tâm Phát triển quỹ đất Tỉnh).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đây là yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi liên quan đến công tác cổ phần hóa tại doanh nghiệp này. Hiện Sở Tài chính là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo cổ phần hóa tại QISC và được giao rà soát, tham mưu UBND Tỉnh kiện toàn Ban chỉ đạo cổ phần hóa tại QISC. UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng thống nhất lùi thời gian xác định giá trị doanh nghiệp của QISC từ ngày 1/1/2019 sang ngày 1/1/2020.