(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa đề xuất bổ sung 4 dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020, trong đó có 2 dự án đã hoàn chỉnh thủ tục đầu tư và 2 dự án chưa hoàn chỉnh thủ tục.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, có 2 dự án đã hoàn chỉnh thủ tục đầu tư theo quy định dự kiến bổ sung vào kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 từ nguồn dự phòng 10% ngân sách trung ương. Đó là Dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIa, thành phần 2 (tổng mức đầu tư là 800 tỷ đồng) và Dự án Trung tâm Y tế quân - dân y kết hợp huyện Lý Sơn (tổng mức đầu tư là 287 tỷ đồng).

Có 2 dự án dự kiến bổ sung vào kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết số 797/NQ-UBTVQH14 ngày 24/10/2019. Đó là Dự án Kè chống sạt lở bờ biển thôn Kỳ Xuyên, xã Tịnh Kỳ, TP. Quảng Ngãi và Dự án Chống sạt lở bờ Bắc Cửa Đại. Theo UBND Tỉnh, 2 dự án này đang trong quá trình hoàn tất thủ tục đầu tư để trình HĐND tỉnh Quảng Ngãi thông qua chủ trương đầu tư tại Kỳ họp giữa kỳ năm 2020.