(BĐT) - Quảng Ngãi vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ khởi công mới năm 2020 thuộc các xã bổ sung đạt chuẩn năm 2020 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Tỉnh.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Danh mục có 9 dự án, gồm các công trình hạ tầng thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa. Tất cả các dự án đều có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng, kỹ thuật không phức tạp. Ban quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia được giao làm chủ đầu tư. Cấp quyết định đầu tư là UBND xã, thời gian thực hiện là năm 2020 - 2021.