(BĐT) - Theo Báo cáo tổng kết, đánh giá thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020 và đề xuất cho giai đoạn 2021 - 2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, tổng kế hoạch vốn từ Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020 để thực hiện hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng trên địa bàn Tỉnh là 308,712 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách trung ương phân bổ là 306,953 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương là 1,759 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong giai đoạn 2016 - 2020, có 471 công trình hạ tầng được đầu tư, nâng cấp. Trong đó có 295 công trình giao thông, 73 công trình thủy lợi, 13 công trình điện sinh hoạt, 58 công trình nhà sinh hoạt cộng đồng, 13 công trình nước sinh hoạt tập trung, 9 công trình giáo dục, 8 công trình trạm chuyển tiếp phát thanh xã, và 2 công trình khác.

Về kết quả giải ngân, tính đến cuối năm 2019, toàn Tỉnh đã giải ngân được 240,574 tỷ đồng, đạt 77,92% kế hoạch vốn Trung ương giao.