Quảng Nam xin kéo dài thời hạn đầu tư 2 dự án gần 430 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Nam đề xuất Chính phủ cho kéo dài thời hạn hoàn thành Dự án Nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà (giai đoạn 2) và Dự án Đường trục chính vào Khu công nghiệp (KCN) Tam Thăng mở rộng đến năm 2024. Các dự án này đã nhiều lần điều chỉnh, gia hạn tiến độ.
Phương tiện nạo vét neo đậu tại khu vực luồng vào cảng Kỳ Hà
Phương tiện nạo vét neo đậu tại khu vực luồng vào cảng Kỳ Hà

Dự án Nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà (giai đoạn 2, từ cảng Kỳ Hà đến cảng Tam Hiệp) được Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) mở Chu Lai (nay là Ban Quản lý các KKT và KCN Tỉnh) phê duyệt đầu tư tháng 8/2016, có tổng vốn 199,48 tỷ đồng. Dự án được khởi công ngày 8/11/2018, thời gian thi công 150 ngày, nhưng do vướng giải phóng mặt bằng nên phải gia hạn tiến độ thi công nhiều lần.

Dự án đã qua 2 lần điều chỉnh tiến độ đầu tư vào tháng 9/2018 và tháng 4/2021. Tại thời điểm xin kéo dài thời gian thực hiện, Dự án được bố trí và giải ngân 100,464 tỷ đồng, giá trị khối lượng thực hiện mới đạt 48% (88,202 tỷ đồng/183,657 tỷ đồng giá trị hợp đồng Gói thầu Xây lắp). Trong đó, Chủ đầu tư đã thanh toán khối lượng hoàn thành cho nhà thầu là 87,788 tỷ đồng và tạm ứng hợp đồng 12,676 tỷ đồng.

Dự án Đường trục chính vào KCN Tam Thăng mở rộng cũng do Ban Quản lý KKT mở Chu Lai phê duyệt đầu tư tháng 10/2017, với tổng mức đầu tư 230 tỷ đồng. Thời gian thực hiện Dự án từ năm 2017 - 2023 với chiều dài tuyến 5,75 km, kết nối từ Quốc lộ 1 đến Đường 129 (Võ Chí Công), tạo cơ sở hạ tầng thiết yếu nhằm thu hút, kêu gọi đầu tư vào KCN Tam Thăng. Giá trị khối lượng thực hiện đến nay đạt 69% giá trị hợp đồng (153,250 tỷ đồng/222,198 tỷ đồng).

Tại Tờ trình số 3024/TTr-UBND ngày 18/5/2023, UBND tỉnh Quảng Nam đã báo cáo cụ thể những vướng mắc, khó khăn dẫn đến chậm tiến độ hoàn thành của 2 dự án, phải trình Thủ tướng Chính phủ kéo dài thời gian bố trí vốn. Theo đó, tại thời điểm cuối năm 2022, 2 dự án này đều gặp vướng mắc về giải phóng mặt bằng, khó có giải pháp khắc phục triệt để nên không thể hoàn thành đúng tiến độ. Do đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều chuyển số vốn kế hoạch còn lại cho các dự án khác có nhu cầu bổ sung vốn trung hạn tại Công văn số 8069/UBND-KTTH ngày 2/12/2022.

Trong thời gian chờ và Trung ương chưa có ý kiến về việc cắt giảm, điều chỉnh kế hoạch vốn, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho hay, đến nay, các dự án đã cơ bản khắc phục, xử lý khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và hiện có nhu cầu tiếp tục triển khai thực hiện phần khối lượng công việc còn lại. Vì vậy, UBND tỉnh Quảng Nam thông qua các bộ, ngành Trung ương đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn ngân sách trung ương của 2 dự án đến hết năm 2024.

“Trong trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn đến hết năm 2024, UBND Tỉnh sẽ tập trung hoàn thiện các dự án trong năm 2024”, Văn bản của UBND tỉnh Quảng Nam khẳng định.

Chuyên đề