Quảng Nam sắp lựa chọn nhà thầu thi công 37 trạm y tế

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Năm 2023, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam được phân bổ kế hoạch vốn khoảng 75,562 tỷ đồng (sử dụng vốn vay và vốn không hoàn lại của Ngân hàng Phát triển châu Á) để thực hiện Dự án Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Quảng Nam. Dự án sẽ nâng cấp, sửa chữa và xây mới 37 công trình trạm y tế.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đến thời điểm hiện tại, Ban đã hoàn thành cơ bản công tác khảo sát, đánh giá hiện trạng, lấy ý kiến của đơn vị sử dụng, dự kiến đến ngày 6/6/2023 mở thầu và sẽ có kết quả lựa chọn nhà thầu trước ngày 25/6/2023. Trong 37 trạm y tế, dự kiến sẽ xây mới 24 trạm, sửa chữa 13 trạm. Chủ đầu tư đề xuất UBND Tỉnh sớm ra quyết định đôn đốc các địa phương có vị trí xây mới trạm y tế thực hiện các hạng mục san nền và giải phóng mặt bằng để khi có kết quả lựa chọn nhà thầu có thể thi công ngay.

Chuyên đề