(BĐT) - Theo ông Nguyễn Đức, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách thuộc HĐND tỉnh Quảng Nam, năm 2021, tại tỉnh này, bên cạnh những dự án được bố trí vốn đầu tư công giải ngân đạt trên 50%, một số dự án đạt xấp xỉ 100%, vẫn có một số dự án giải ngân đạt 0% do nhiều nguyên nhân.
 Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ngoài một số dự án chậm giải ngân thuộc trường hợp được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân theo quy định tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, còn nhiều dự án thiếu thông tin về nguyên nhân chậm giải ngân.

UBND tỉnh Quảng Nam đã đề nghị và được HĐND Tỉnh cho kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đối với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (cấp tỉnh, huyện và xã) sang năm 2022 với tổng số vốn hơn 613 tỷ đồng. HĐND Tỉnh yêu cầu UBND Tỉnh chịu trách nhiệm về số liệu và điều kiện của từng dự án được phép kéo dài...