(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa có báo cáo về tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công quý III/2021. Theo đó, tính đến ngày 30/9/2021, tổng vốn đầu tư công năm 2021 các dự án do Tỉnh quản lý đã giải ngân được 3.843,711 tỷ đồng, đạt 50,6% so với kế hoạch vốn giao đầu năm; đạt 52,2% so với tổng kế hoạch vốn sau khi điều chỉnh; đạt 64,8% nếu chưa tính tiền thu sử dụng đất chưa phát sinh số thu (1.430 tỷ đồng).
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Trong đó, vốn ngân sách Trung ương giải ngân là 1.015,474 tỷ đồng, đạt 48,6%; vốn ngân sách địa phương giải ngân là 2.828,237 tỷ đồng, đạt 53,6%.

Kết quả lũy kế giải ngân vốn đầu tư công trong 9 tháng năm 2021 thấp hơn so với cùng kỳ năm 2020 là do một số tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, công tác quản lý hiện trạng, thỏa thuận áp giá đền bù, xác nhận nguồn gốc sử dụng đất (các dự án chuyển tiếp)…

Đặc biệt, nguồn vốn nước ngoài năm 2021 giải ngân thấp, đạt 164,093/1.009,634 tỷ đồng (16,3%). Nguyên nhân là do công tác phê duyệt dự án đầu tư kéo dài do chờ ý kiến đồng thuận của nhà tài trợ về báo cáo nghiên cứu khả thi (Dự án Chống xói lở và bảo vệ bờ biển Hội An); việc đền bù, di dân và giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc (Hồ chứa nước Lộc Đại, Sửa chữa và nâng cao an toàn đập -WB8); dự án đang chờ ý kiến không phản đối của nhà tài trợ đối với hồ sơ lựa chọn nhà thầu xây lắp (Dự án Liên kết vùng miền Trung); nhà thầu Italia (là nhà thầu chính trong liên danh) triển khai trên thực địa chậm, việc nhập khẩu thiết bị phức tạp, thời gian xử lý giải ngân của nhà tài trợ kéo dài (Dự án Hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường Khu đô thị Núi Thành).

Ngoài ra, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp; giá vật liệu xây dựng tăng cao và việc thực hiện giãn cách xã hội ảnh hưởng đến quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, thi công thực hiện dự án.

Một trong những giải pháp để thúc đẩy giải ngân từ nay đến cuối năm, UBND Tỉnh khẳng định sẽ kiên quyết điều chuyển, cắt giảm kế hoạch vốn đầu tư công đối với những dự án chậm tiến độ, đạt kết quả giải ngân thấp. Nguồn vốn cắt giảm sẽ điều chuyển bổ sung cho các dự án có khả năng giải ngân cao, có nhu cầu bổ sung vốn và các dự án ngân sách tỉnh đang nợ khối lượng xây dựng cơ bản. Trong đó, bố trí cho các dự án đã quyết toán hoàn thành và các dự án có nhu cầu thanh toán nợ khối lượng và giải phóng mặt bằng theo đề nghị của các chủ đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư còn được giao phối hợp với các chủ đầu tư tiếp tục rà soát, điều chuyển cắt giảm và nộp trả kế hoạch vốn nước ngoài năm 2021 của các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài đến ngày 31/1/2022 không có khả năng giải ngân hết và sẽ tiếp tục điều chuyển 258,609 tỷ đồng; trong đó hoàn trả kế hoạch vốn nước ngoài NSTW cấp phát năm 2021 là 200,726 tỷ đồng, cắt giảm kế hoạch vốn nước ngoài Tỉnh vay lại (nguồn bội chi ngân sách) 57,883 tỷ đồng.