(BĐT) - Ngày 30/5, UBND tỉnh Quảng Nam có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu căn hộ du lịch, thương mại Wyndham Grand Hoi An tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn do Công ty TNHH Sống Xanh - Hội An làm nhà đầu tư.

Theo đó, mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng khu căn hộ du lịch (không có mục đích nhà ở) để kinh doanh dịch vụ lưu trú, khách sạn, nhà hàng, các khu chức năng phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí, mua sắm của khách du lịch.

Trên diện tích đất hơn 5.600 m2, Dự án bao gồm các hạng mục công trình: khối căn hộ du lịch, khách sạn, nhà hàng, các khu chức năng vui chơi giải trí, mua sắm; cây xanh; giao thông nội bộ và các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Tổng vốn đầu tư được công bố khoảng 600 tỷ đồng, bao gồm: vốn góp của nhà đầu tư 120 tỷ đồng; vốn huy động 480 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của Dự án đến tháng 11/2056.

Về tiến độ Dự án, từ tháng 7/2021 - tháng 12/2022, thực hiện các thủ tục đầu tư, môi trường, đất đai, xây dựng; từ tháng 1/2023 - tháng 6/2026, tổ chức lựa chọn nhà thầu, triển khai xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị; từ tháng 7 - 9/2026, vận hành thử và đưa Dự án vào hoạt động.

Công ty TNHH Sống Xanh - Hội An được thành lập ngày lập tháng 3/2011, trụ sở tại phường Cẩm An, TP. Hội An, Quảng Nam, do ông Trần Thanh Hải làm người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc.

Doanh nghiệp này ban đầu khi mới thành lập có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, do ông Nguyễn Khắc Thành góp 60 tỷ đồng; Nguyễn Hoài Phong góp 20 tỷ đồng và Lê Lương Ngọc góp 20 tỷ đồng. Sau đó, Công ty tăng vốn điều lệ lên 354,5 tỷ đồng. Trong đó, ông Trần Thanh Hải góp 92,170 tỷ đồng (chiếm 26% vốn); Lê Thu Trang góp 138,255 tỷ đồng (39%); Trần Hải Đăng góp 88,625 tỷ đồng (25%) và Trương Thế Kiệt góp 35,450 tỷ đồng (10%).