(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện công trình đường nội thị phía Tây thị trấn Prao huyện Đông Giang. UBND huyện Đông Giang, được giao làm chủ đầu tư.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, Gói thầu Thi công xây dựng công trình có giá gói thầu 150,122 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp 149,694 tỷ đồng, chi phí dự phòng 427,7 triệu đồng được tổ chức đấu thầu rộng rãi, phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu trong quý III - IV năm 2021, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, thời gian thực hiện hợp đồng 1.080 ngày.

Theo kế hoạch được phê duyệt, 5 trong số 6 gói thầu tư vấn và gói thầu bảo hiểm công trình sẽ được lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.