Quảng Nam: Chủ đầu tư Khu tái định cư Duy Hải tự ý quyết toán dự án vượt tổng mức đầu tư

(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản chỉ đạo Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp Tỉnh - Chủ đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Duy Hải, huyện Duy Xuyên (giai đoạn 1) - tổ chức kiểm điểm, làm rõ một số nội dung liên quan đến Dự án.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó có việc đầu tư thực hiện một số hạng mục, công việc vượt giá trị được duyệt tại quyết định phê duyệt dự án đầu tư và thực hiện quyết toán các hạng mục vượt tổng mức đầu tư khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

Cùng với đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND Tỉnh để xử lý trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

Dự án Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Duy Hải, huyện Duy Xuyên (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư 135,224 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Tỉnh. Trong quá trình đầu tư, quyết toán, Chủ đầu tư đã để tổng mức đầu tư Dự án tăng lên 139,237 tỷ đồng, trong đó phần vốn tăng thêm là 4,013 tỷ đồng.

Chuyên đề