(BĐT) - Tỉnh Quảng Nam đã bác đề xuất cho phép được tách phần đất thương mại - dịch vụ (C1) tại Dự án Khu dân cư, thương mại và dịch vụ Phong Nhị thành 3 lô đất, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư giữ nguyên chỉ giới xây dựng.
Hạ tầng Khu dân cư, thương mại và dịch vụ Phong Nhị

Hạ tầng Khu dân cư, thương mại và dịch vụ Phong Nhị

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kết luận về đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 113/BC-SXD ngày 10/5/2022 liên quan đến việc yêu cầu các đơn vị thực hiện theo đúng quy hoạch chi tiết Khu dân cư, thương mại dịch vụ Phong Nhị, phường Điện An (thị xã Điện Bàn). Theo đó, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc chủ trương đầu tư dự án đã được phê duyệt, không được tách lô đất thương mại - dịch vụ C1 thành 3 lô và phải giữ nguyên chỉ giới xây dựng đối với các tuyến đường theo quy hoạch được duyệt.

“Chỉ cho phép chủ đầu tư được cho thuê, hợp tác đầu tư với các đối tác để kinh doanh thương mại - dịch vụ trên lô đất này. Sở Xây dựng, UBND thị xã Điện Bàn theo dõi, giám sát Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại QHB thực hiện theo đúng quy định”, thông báo kết luận nêu rõ.

Dự án Khu dân cư, thương mại và dịch vụ Phong Nhị được tỉnh Quảng Nam cấp chủ trương đầu tư vào tháng 11/2018 cho Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại QHB trên diện tích 7,65 ha. Trong đó, diện tích đất ở gần 3 ha, đất công cộng, thương mại - dịch vụ là hơn 1 ha… Tổng vốn đầu tư là 80 tỷ đồng.

Đối với hơn 1 ha đất công cộng, thương mại - dịch vụ, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu chủ đầu tư xây dựng, khai thác các công trình công cộng, thương mại - dịch vụ hoặc đầu tư theo pháp luật đầu tư, pháp luật kinh doanh bất động sản. Việc triển khai công trình này phải được cơ quan có thẩm quyền xem xét các nội dung: về quy mô, công suất, quy phạm kỹ thuật xây dựng và các vấn đề liên quan khác.

Về tiến độ dự án, thời gian bắt đầu thực hiện các thủ tục là quý IV/2018, nghiệm thu dự án và đưa vào sử dụng quý IV/2020. Tuy nhiên, Dự án đã chậm tiến độ 2 năm so với cam kết đầu tư theo chủ trương đầu tư được cấp.