(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết định về cắt giảm kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2022 của 3 dự án đã được UBND Tỉnh giao vốn với tổng số tiền hơn 34,1 tỷ đồng.

3 dự án bao gồm: Dự án Phòng chống lụt bão, đường cứu hộ cứu nạn thành phố Tam Kỳ và Dự án Phòng chống lụt bão, đường cứu hộ cứu nạn huyện Núi Thành do Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư; Dự án Xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam do Sở TT-TT làm chủ đầu tư.

Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định sử dụng số kinh phí cắt giảm này hỗ trợ có mục tiêu cho UBND huyện Duy Xuyên và các đơn vị, địa phương để thanh toán khối lượng hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án.