(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng công trình chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại, TP. Hội An.
Tỉnh Quảng Nam đầu tư 300 tỷ đồng chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại. Ảnh Hữu Trà

Tỉnh Quảng Nam đầu tư 300 tỷ đồng chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại. Ảnh Hữu Trà

Dự án có tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu.

Kế hoạch được duyệt gồm 10 gói thầu. Bên mời thầu đang tổ chức đấu thầu rộng rãi để chọn nhà thầu thi công gói thầu xây lắp chính của Dự án (dự toán 276,193 tỷ đồng). Gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng 540 ngày, dự kiến mở thầu ngày 25/6/2021. Chủ đầu tư cho biết, 9 gói thầu tư vấn còn lại sẽ hoàn tất lựa chọn nhà thầu trong quý III/2021.

Dự án nhằm khắc phục tình trạng xói lở đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng và phức tạp tại biển Cửa Đại, góp phần phát triển du lịch, dịch vụ, phát triển kinh tế - xã hội của TP. Hội An. Thời gian thực hiện dự kiến trong vòng 3 năm (2020 - 2023).