(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đường nối từ Quốc lộ 1A (Bình Tú) - Đường Võ Chí Công - UBND xã Bình Sa. Dự án có tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng, trong đó ngân sách Tỉnh là 108 tỷ đồng; ngân sách huyện Thăng Bình là 12 tỷ đồng.Thời gian thực hiện là từ năm 2022 - 2025.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Mục tiêu đầu tư Dự án nhằm hoàn thiện và nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông kết nối vùng Đông với vùng Tây của huyện Thăng Bình và các vùng phụ cận, phục vụ vận chuyển hàng hóa và đi lại của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.