(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Bình vừa phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu nhà ở thương mại Dinh Mười III, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho Liên danh Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng tổng hợp Quảng Ninh và Công ty Cao Nguyên TNHH.

Đây là dự án sử dụng đất với tổng diện tích đất sử dụng cho Dự án là 9,89 ha để xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh theo quy hoạch được duyệt. Tổng chi phí thực hiện Dự án là 490.447 triệu đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 48 tháng, trong đó thời gian xây dựng hạ tầng kỹ thuật là 18 tháng.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đấu thầu, Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng tổng hợp Quảng Ninh có vốn điều lệ 120 tỷ đồng, có địa chỉ tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Trong vòng gần 3 năm trở lại đây, công ty này được công khai trúng Gói thầu Tuyến đường liên xã Yên Hóa - Xuân Hóa, huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) với giá trúng thầu 5.095 triệu đồng (giá gói thầu 5.104 triệu đồng, chênh lệch 9 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu rộng rãi 0,17%).

Còn Công ty Cao Nguyên TNHH có vốn điều lệ 300 tỷ đồng, địa chỉ tại phố Hoa Phượng, khu 10, phường Đại Phúc, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Trong vòng gần 3 năm trở lại đây, công ty này được công khai trúng Gói thầu Toàn bộ phần xây lắp (giai đoạn 1) thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp lòng đường, vỉa hè đường Nguyễn Trãi với giá trúng thầu 13.405 triệu đồng của UBND TP. Bắc Ninh. Trong vai nhà đầu tư, tháng 3/2018, công ty này cũng liên danh với Công ty CP Xây dựng và Thương mại Cao Đức trúng thầu Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, giáo dục đào tạo, văn hóa thể thao, trụ sở làm việc các cơ quan nhà nước trên địa bàn 2 xã Hương Mạc, Tam Sơn thuộc thị xã Từ Sơn theo hợp đồng BT với tổng mức đầu tư 673.865 triệu đồng.