(BĐT) - Ngày 8/10 tới, Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh (mã chứng khoán: QTP) sẽ chốt danh sách trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán vào ngày 29/10.

Như vậy, với 450 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi 450 triệu đồng để trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông.

Nửa đầu năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 4.265 tỷ đồng, giảm 14,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Song nhờ doanh thu tài chính tăng cao và các chi phí được tiết giảm tối đa nên lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp đạt 310,3 tỷ đồng, gấp 15 lần so với 6 tháng đầu năm 2020.

Năm nay, Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu đạt 8.322,7 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế dự kiến 318 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, Công ty đã hoàn thành được 51% kế hoạch doanh thu và 97,6% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tại thời điểm ngày 30/6/2021, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 9.823,3 tỷ đồng, giảm 6,5% so với hồi đầu năm.