(BĐT) - Ngày 1/3 tới, Công ty CP Đường Quảng Ngãi (QNS - UPCoM) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 11/3/2021.

Với 356,94 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi tương ứng 178,47 tỷ đồng để trả cổ tức.

Trước đó, vào giữa tháng 9/2020, Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền với tỷ lệ 5%. Như vậy, tổng mức chia cổ tức năm 2020 qua 2 đợt tạm ứng ở trên là 10% bằng tiền mặt.

Mới đây, Công ty đã báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý IV/2020. Theo đó, năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu hơn 6.521 tỷ đồng, giảm 15,56% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế hơn 1.050 tỷ đồng, giảm 18,73% so với năm 2019.

Tính đến 31/12/2020, Công ty còn hơn 2.907 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, 606 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 353 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.