(BĐT) - Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã chứng khoán: PVS) thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2020.

Theo đó, Công ty dự kiến trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10%. Như vậy, với 477,97 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Công ty sẽ trả tổng cộng 477,98 tỷ đồng.

Công ty ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định thời gian lập danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức và thực hiện các thủ tục liên quan.

Xét về hoạt động kinh doanh, quý II/2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 3.063,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 183,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 44,5% và 37,1% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Công ty đạt 5.676,8 tỷ đồng doanh thu và 347 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 35,2% và 15,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Năm 2021, Công ty dự kiến doanh thu là 10.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 560 tỷ đồng. Như vậy, sau nửa đầu năm nay, doanh nghiệp hoàn thành được 62% kế hoạch lợi nhuận.