(BĐT) - Trong Nghị quyết thông qua nội dung trình cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Tư vấn thiết kế dầu khí – CTCP (PVE), Tổng công ty đã kiến nghị lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) có cơ chế cụ thể để ưu tiên/hỗ trợ sử dụng dịch vụ của PVE đối với các gói thầu thuộc các dự án phải thực hiện đấu thầu cạnh tranh.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

PVE cũng kiến nghị Tập đoàn tiếp tục chỉ đạo/yêu cầu các đơn vị trong ngành ưu tiên sử dụng dịch vụ của PVE cung cấp cho các dự án do Tập đoàn/các đơn vị thuộc Tập đoàn làm chủ đầu tư, cụ thể: Thiết kế Re-FEED/TKCT đường ống Nam Côn Sơn 2 – giai đoạn 2 (phần đường ống và nhà máy GPP); lập báo cáo nghiên cứu khả thi (FS), thiết kế FEED/TKCT đường ống thu gom khí mỏ Sư Tử Trắng; tham gia thiết kế concept và FEED dự án phát triển mỏ Sư Tử Trắng – giai đoạn 2; thiết kế chi tiết dự án phát triển mỏ Sào Vàng - Đại Nguyệt; tham gia thiết kế Pre-FEED dự án phát triển mỏ Cá Voi Xanh; tham gia thiết kế FEED và cung cấp dịch vụ EPCM cho dự án phát triển mỏ Phong Lan Dại; thiết kế chi tiết dự án NPK Cà Mau; lập FS dự án Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4…

Kiến nghị này đặt trong bối cảnh PVE dự báo năm 2017 nguồn công việc về tư vấn thiết kế tiếp tục khó khăn. Trong khi đó, theo PVE, năm 2017, PVN tiếp tục duy trì chủ trương phát huy nội lực và sử dụng tối đa năng lực, dịch vụ của các đơn vị trong Tập đoàn, tạo điều kiện cho PVE có cơ hội tiếp cận và tham gia thực hiện các dự án trọng điểm của ngành dầu khí.

PVE là đơn vị trực thuộc PVN, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, tư vấn khảo sát và tư vấn quản lý dự án các công trình dầu khí, công trình dân dụng/công nghiệp và công trình công nghiệp kỹ thuật cao.

Theo PVE, năm 2016, Tổng công ty triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong điều kiện tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, giá dầu tuy đã dần phục hồi sau đợt giảm sâu vào đầu năm 2016 nhưng mức độ phục hồi không đáng kể, dẫn đến hầu hết dự án khai thác trong ngành vẫn chưa được triển khai, ảnh hưởng lớn đến nguồn công việc thuộc các lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty và các đơn vị thành viên. Các đơn vị cung cấp dầu khí trong và ngoài nước bị thiếu việc nghiêm trọng dẫn đến tình trạng cạnh tranh khốc liệt, giá dịch vụ giảm đến mức khó lường. Việc phát triển dịch vụ ra nước ngoài gặp nhiều khó khăn do sự cạnh tranh của các công ty đa quốc gia và nội địa…

Trong bối cảnh đó, doanh thu hợp nhất năm 2016 của PVE là 1.053 tỷ đồng, đạt 133% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 41,74 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch năm. PVE đặt chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 đạt tổng doanh thu hợp nhất 1.100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 32,6 tỷ đồng.