Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (HoSE: PVD) đã công bố báo cáo tài chính quý IV/2019 với doanh thu giảm nhẹ còn 1.390 tỷ đồng. Tuy nhiên giá vốn tăng nhanh khiến lợi nhuận gộp giảm 54% xuống 145 tỷ đồng.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Hoạt động tài chính kém tích cực khi doanh thu giảm hơn phân nửa. Ngoài ra các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng tăng mạnh. Yếu tố tích cực là PVD có lãi từ liên doanh liên kết 67 tỷ đồng thay vì khoản lỗ 29 tỷ như cùng kỳ năm trước.

Kết quả, PVD ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 151 tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ.

Theo giải trình, lợi nhuận gộp tốt hơn do hiệu suất sử dụng giàn khoan tự nâng cải thiện (95% so với mức 90% của quý IV/2018), đơn giá thuê giàn khoan tăng 6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế giảm do công ty thay đổi thời gian khấu hao của giàn khoản PV Drilling II, III và VI; hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi giảm so với cùng kỳ; hoàn nhập quỹ khoa học công nghệ thấp hơn cùng kỳ.

PVD lãi hơn 177 tỷ đồng năm 2019 ảnh 1
Đơn vị: tỷ đồng
Lũy kế năm 2019, doanh thu PVD giảm gần 21% xuống 4.369 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 195 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế lại tăng hơn 2% lên 177 tỷ đồng nhờ hưởng lợi từ yếu tố thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, PVD đề ra chỉ tiêu năm 2019 gồm 3.850 tỷ doanh thu và không thua lỗ. Với kết quả trên doanh nghiệp đều vượt xa kế hoạch đề ra từ đầu năm.

Đến hết năm 2091, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 20.877 tỷ đồng, phần lớn nằm ở tài sản cố định với giá trị 13.926 tỷ đồng. Trong nguồn vốn, PVD có vay nợ hơn 3.751 tỷ đồng; “của để dành” có 3.812 tỷ lợi nhuận chưa phân phối, 2.434 tỷ thặng dư vốn cổ phần, 1.767 tỷ lãi chênh lệch tỷ giá, và 1.603 tỷ quỹ đầu tư phát triển.

Theo NDH