(BĐT) - Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2021. Theo đó, nhà băng này ghi nhận gần 1.704 tỷ đồng thu nhập lãi thuần trong năm 2021, tăng gần 4% so với năm ngoái.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 24%, đạt gần 288 tỷ đồng, nhờ tăng thu từ dịch vụ thanh toán, kinh doanh và dịch vụ bảo hiểm. Đáng chú ý, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư mang về khoản lãi tăng 87%, ghi nhận 1.517 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí, đặc biệt là chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng hơn 642 tỷ đồng (tăng 70%), PVcomBank báo lãi trước thuế tăng 49%, đạt gần 101 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản của PVcomBank tăng 6% so với đầu năm, lên mức 191.914 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi khách hàng tăng 3% so với đầu năm, đạt 149.634 tỷ đồng, cho vay khách hàng tăng 5%, đạt 88.722 tỷ đồng.