(BĐT) - Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (PV Trans) đặt kế hoạch doanh thu năm 2017 đạt 5.013 tỷ đồng, giảm khoảng 18% so với năm 2016. DN này kỳ vọng sẽ tăng trưởng doanh thu trở lại vào năm 2018. Đến năm 2020, dự báo doanh thu của doanh nghiệp sẽ đạt mức tăng trưởng 28,8% so với năm 2016.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Năm 2016, PV Trans đạt doanh thu 6.936 tỷ đồng, tăng 16,37%; lợi nhuận sau thuế đạt 483,47 tỷ đồng, tăng 11,73%. PV Trans vừa được chỉ định cung cấp dịch vụ chuyển tải một triệu tấn than cho Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3.