(BĐT) - Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, doanh thu toàn Tổng công ty ước đạt 12.398 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 897 tỷ đồng, bằng 149% kế hoạch cả năm 2016, nộp ngân sách nhà nước 563 tỷ đồng. 

Tổng sản lượng điện 6 tháng đầu năm đạt 10.738.000.000 kWh. Các nhà máy điện khí được vận hành và huy động tốt, sản lượng điện tăng cao so với kế hoạch và cùng kỳ năm 2015.

Cùng với đó, PV Power đã quán triệt thực hiện tiết giảm chi phí trong sản xuất, đầu tư. Tổng số tiền tiết giảm đạt hơn 142 tỷ đồng, vượt kế hoạch 6 tháng được giao.