PTC3 hỗ trợ Trung Nam hoàn thành đường dây 500kV đấu nối vào nhà máy điện gió 400MW

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam vừa phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện thành công nhánh rẽ (đấu chuyển tiếp trên Đường dây 500kV Pleiku - Di Linh) và sân phân phối Trạm biến áp (TBA) 500kV Ea Nam - Dự án Nhà máy điện gió Ea Nam 400MW.
Đường dây 500kV đấu nối vào Nhà máy điện gió Ea Nam (ảnh: PTC3)
Đường dây 500kV đấu nối vào Nhà máy điện gió Ea Nam (ảnh: PTC3)

Theo Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, để hoàn thành được công trình này, trong thời gian qua, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) đã hỗ trợ kỹ thuật cho chủ đầu tư trong công tác khảo sát hiện trường và phối hợp kiểm tra góp ý hồ sơ thiết kế kỹ thuật điểm đấu nối tại khoảng cột 258 - 259 Đường dây 500kV Pleiku - Di Linh và hồ sơ thiết kế kỹ thuật TBA 500kV Ea Nam.

PTC3 đã cùng với chủ đầu tư khảo sát lập phương án phê duyệt phương án thi công các vị trí đào hầm cáp ngầm đường dây 33kV giao chéo Đường dây 500kV Pleiku - Di Linh, Đường dây 500kV Pleiku - Đắk Nông, Đường dây 220kV Pleiku 2 - Krông Búk; khảo sát hiện trường, lập, phê duyệt phương án thi công xây dựng móng cột đường dây 500kV đấu nối Nhà máy Điện gió Ea Nam nằm dưới Đường dây 500kV Pleiku - Di Linh hiện hữu; giám sát an toàn quá trình thi công…

Sau khi hoàn thành xây dựng, PTC3 đã tiến hành phối hợp với chủ đầu tư kiểm tra nghiệm thu lắp điểm đấu nối và hỗ trợ kỹ thuật cho chủ đầu tư trong công tác dựng cột, kéo rải dây đường dây, các ngăn xuất tuyến, nghiệm thu tổng mạch rơle bảo vệ tại TBA 500kV Ea Nam và nghiệm thu đóng điện điểm đấu nối Dự án Đường dây 500kV Nhà máy Điện gió Ea Nam.

Sau khi đóng điện đưa vào vận hành, PTC3 là đơn vị quản lý vận hành (vận hành thuê) đoạn đường dây 500kV nhánh rẽ đấu nối Nhà máy Điện gió Ea Nam với chiều dài 1,2km. Đồng thời sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật cho Trung Nam Group nghiệm thu mang tải Dự án Nhà máy điện gió Ea Nam - nhà máy điện gió lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư