(BĐT) - Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) vừa tổ chức thành công Lớp bồi dưỡng về pháp luật, nghiệp vụ bảo vệ liên quan đến Hệ thống Truyền tải điện 500 kV - Công trình quan trọng liên quan đến An ninh quốc gia (ANQG) cho 46 CBCNV của PTC3 có công tác chuyên môn liên quan.
PTC3 bồi dưỡng về pháp luật và nghiệp vụ liên quan đến Hệ thống truyền tải điện 500 kV - Công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Đây là lớp thứ 3 trong tổng số 4 lớp của toàn Khóa đào tạo bồi dưỡng về pháp luật dành cho các đối tượng là cán bộ làm công tác kiểm tra thanh tra, pháp chế, kỹ thuật, an toàn trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và Đội trưởng các Đội truyền tải điện quản lý vận hành (QLVH) Hệ thống truyền tải điện 500 kV tại các Đơn vị trực thuộc EVNNPT. Khóa đào tạo được EVNNPT giao PTC3 tổ chức.

Trong suốt thời gian diễn ra lớp học, toàn thể các Học viên đã tham gia đầy đủ, đúng thành phần và với tinh thần nghiêm túc cao. Kết thúc khóa học, với những kiến thức được truyền đạt và sự nắm bắt thu hoạch của các Học viên đã đáp ứng được mục tiêu đề ra, đó là: Bồi dưỡng về pháp luật, nghiệp vụ bảo vệ liên quan đến Hệ thống truyền tải điện 500 kV; xác định tính chất, tầm quan trọng trong việc triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến công trình quan trọng liên quan đến ANQG; nắm và hiểu biết về kiến thức pháp luật về nghiệp vụ bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến ANQG đối với Hệ thống truyền tải điện 500 kV; hiểu và nắm được các biện pháp trong công tác phối hợp giữa đơn vị QLVH và chính quyền, công an địa phương trong công tác bảo vệ công trình ANQG; các biện pháp thực hiện trong công tác phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh, an toàn công trình quan trọng liên quan đến ANQG và công tác bảo vệ bí mật Nhà nước./.