PNJ sắp phát hành hơn 82 triệu cổ phiếu thưởng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - HĐQT Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ) vừa thông qua việc triển khai phương án phát hành hơn 82 triệu cổ phiếu thưởng, tỷ lệ phát hành là 3:1. Thời gian phát hành dự kiến trong quý IV/2022 và quý I/2023, sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 820 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ thặng dư vốn và lợi nhuận để lại tại thời điểm ngày 31/12/2021 theo Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán của Công ty.

Sau khi phát hành hoàn tất, doanh nghiệp sẽ nâng vốn điều lệ từ hơn 2.276 tỷ đồng lên 3.096 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Công ty lần lượt đạt 25.574 tỷ đồng và 1.340 tỷ đồng, tương ứng tăng 104% và 133% so với 9 tháng đầu năm 2021.

Chuyên đề