HĐQT CTCP Pin Ắc quy miền Nam (PAC-HNX) thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2016.
Pinaco lên kế hoạch lãi 130 tỷ đồng năm 2016
Theo Nghị quyết, năm 2016, PAC đặt kế hoạch doanh thu 2.440 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 130 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 2.285 tỷ đồng.

Năm 2016, PAC dự kiến tổng mức đầu tư là 79,93 tỷ đồng, trong đó đầu tư cho xây lắp 28,43 tỷ đồng, chi cho thiết bị 49,41 tỷ đồng.

Được biết, năm 2015, PAC đặt kế hoạch doanh thu 2.100 tỷ đồng, lợi nhuận 100 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức từ 15% trở lên.

Theo Báo cáo tài chính quý IV/2015, lũy kế cả năm 2015, PAC đạt 2.260 tỷ đồng doanh thu và 120,9 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 11,5% và 26,7% so với 2014. Lợi nhuận sau thuế của PAC năm 2015 đạt 90,5 tỷ đồng, EPS 2.630 đồng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua 1/3/2016, cổ phiếu PAC đóng cửa ở mức giá 33.800 đồng/CP, khớp lệnh 65.280 đơn vị.

Theo ĐTCK