(BĐT) - HĐQT Công ty CP Pin Hà Nội (Habaco) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán dự kiến là ngày 12/11/2020.

Như vậy, với 7,25 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ chi số tiền gần 11 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này.

Theo kế hoạch đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2020, Công ty dự kiến sẽ chia cổ tức cho năm 2020 với tỷ lệ 30% bằng tiền mặt.

Về kết quả kinh doanh, nửa đầu năm 2020, Công ty đạt 165 tỷ đồng doanh thu, giảm 2%; lãi trước thuế đạt 20 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 16 tỷ đồng, lần lượt tăng 25% và 26% so với cùng kỳ 2019.

Với kết quả trên, trong nửa đầu năm, Công ty đã hoàn thành 46% kế hoạch doanh thu và 51% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.