(BĐT) - Công ty CP Dược liệu Trung ương 2 (Phytopharma) và Công ty CP Dược phẩm Đạt Vi Phú vừa trúng Gói thầu Mua thuốc ARV nguồn bảo hiểm y tế (BHYT) và chi phí cùng chi trả cho các cơ sở điều trị trên toàn quốc năm 2020 đợt 2 do Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc (MSTTT) Quốc gia mời thầu.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Trong đó, Phytopharma trúng thầu hoạt chất Lopinavir/Ritonavir, 200/50 mg với giá trúng thầu là 128,028 tỷ đồng. Công ty CP Dược phẩm Đạt Vi Phú trúng hoạt chất Tenofovir disoproxil fumarat, 300 mg với giá trúng thầu là 2,636 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng kể từ ngày ký đến hết ngày 31/5/2021.

Trước đó, vào tháng 12/2019, có 4 nhà thầu trúng Gói thầu Mua thuốc ARV nguồn BHYT và chi phí cùng chi trả cho các cơ sở điều trị trên toàn quốc năm 2020 do Trung tâm mời thầu.

Cụ thể, Công ty TNHH Phân phối liên kết quốc tế trúng hoạt chất Lamivudin/Tenofovir disoproxil fumarat/Efavirenz 300/300/600 mg với tổng giá trúng thầu là 80,348 tỷ đồng. Công ty CP Dược phẩm Trung ương CODUPHA trúng hoạt chất Lamivudin/Nevirapine/Zidovuzine 150/200/300 mg với tổng giá trúng thầu là 14,316 tỷ đồng. Công ty CP Dược phẩm thiết bị y tế Hà Nội trúng hoạt chất Efavirenz 600 mg với tổng giá trúng thầu là 5,912 tỷ đồng. Công ty CP Dược phẩm Trung ương VIDIPHA trúng hoạt chất Lamivudin với giá trúng thầu là 2,511 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2020.

Để chuẩn bị xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua thuốc thuốc ARV nguồn BHYT năm 2021, Trung tâm MSTTT quốc gia vừa có công văn đề nghị các nhà thầu báo giá về thuốc ARV.

Danh mục thuốc ARV năm 2021 có 6 hoạt chất với nhiều nhóm khác nhau gồm: hoạt chất Efavirenz 600mg (nhóm 2, 4, 5); hoạt chất Lamivudine 150mg (nhóm 2, 4, 5); Lamivudine-Tenofovir-Efavirenz 300/300/400mg (nhóm 5); Lamivudine-Tenofovir-Efavirenz 300/300/400mg (nhóm 5); Lamivudine-Zidovudine 150/300mg (nhóm 1, 2, 4, 5); Lopinavir/Ritonavir 200/50mg (nhóm 1, 2, 4, 5); Tenofovir 300mg (nhóm 2, 3, 4, 5).