(BĐT) - UBND tỉnh Phú Yên vừa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Phú Yên từ Quý IV/2021 đến hết Quý III/2023, với tổng dự toán 645,426 tỷ đồng.
3 gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Phú Yên với tổng dự toán 645,426 tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

3 gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Phú Yên với tổng dự toán 645,426 tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, 3 gói thầu thuộc Kế hoạch cùng được lựa chọn nhà thầu thông qua đấu thầu rộng rãi trong nước, không qua mạng: Gói thầu số 01 Thuốc generic, gồm 1069 mặt hàng (572,245 tỷ đồng); Gói thầu số 02 Thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu, gồm 120 mặt hàng (66,095 tỷ đồng) và Gói thầu số 03 Vị thuốc cổ truyền, gồm 207 mặt hàng (7,084 tỷ đồng).

Nguồn kinh phí thực hiện được đầu tư từ nguồn thu dịch vụ khám, chữa bệnh và dự toán ngân sách nhà nước. Thời gian thực hiện hợp đồng mỗi gói thầu là 24 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá cố định.

Dự kiến ngày 19/11/2021, 3 gói thầu đồng loạt được mở thầu.