(BĐT) - UBND tỉnh Phú Thọ vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu nhà ở đô thị Phong Châu có tổng mức đầu tư 833,16 tỷ đồng, địa điểm đầu tư tại thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh thuộc tỉnh Phú Thọ. Theo đó, Dự án sẽ lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức chỉ định thầu.
Ảnh chỉ mang tính minh họa

Ảnh chỉ mang tính minh họa

Đây là dự án đầu tư sử dụng đất, với tổng diện tích là 145.600 m2. Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ là bên mời thầu. Mục tiêu đầu tư nhằm xây dựng khu nhà ở đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết đã được duyệt.

Theo thông báo mời sơ tuyển được Bên mời thầu thông báo trước đó (tháng 7/2019), hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu rộng rãi quốc tế có sơ tuyển. Theo kết quả sơ tuyển nhà đầu tư Dự án được công bố ngày 11/9 vừa qua, có 1 nhà đầu tư trúng sơ tuyển là Công ty CP Bất động sản Mỹ, địa chỉ tại quận Thanh Xuân, Hà Nội.