Sáng 9/10, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII đã bế mạc tại Hà Nội, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc.
[Photo] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì phiên bế mạc Hội nghị TW 13 ảnh 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu dự bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

[Photo] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì phiên bế mạc Hội nghị TW 13 ảnh 2

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

[Photo] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì phiên bế mạc Hội nghị TW 13 ảnh 3

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

[Photo] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì phiên bế mạc Hội nghị TW 13 ảnh 4

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 13. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

[Photo] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì phiên bế mạc Hội nghị TW 13 ảnh 5

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 13. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

[Photo] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì phiên bế mạc Hội nghị TW 13 ảnh 6

Toàn cảnh bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

[Photo] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì phiên bế mạc Hội nghị TW 13 ảnh 7

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 13. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Theo Vietnam+