(BĐT) - Ngày 24/12 tới, Công ty CP Pin Hà Nội (mã chứng khoán PHN) sẽ chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền với tỷ lệ 17%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 10/1/2022.

Như vậy, với hơn 7,25 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Công ty sẽ phải chi khoảng 12,33 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Trước đó, vào tháng 6/2021, Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 8% bằng tiền mặt. Qua đó, tổng mức chia cổ tức qua 2 đợt là 25%.

Theo Báo cáo tài chính quý III/2021 vừa công bố, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 77,38 tỷ đồng, giảm 18,5% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 7,96 tỷ đồng và 6,36 tỷ đồng, cùng giảm hơn 50% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng năm 2021, Công ty đạt 267,62 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 3% so với 9 tháng năm 2020 và hoàn thành 70,2% kế hoạch cả năm (381,2 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế đạt 28,37 tỷ đồng, giảm 22,76% so với cùng kỳ và hoàn thành 82,23% kế hoạch năm (34,5 tỷ đồng).