(BĐT) - Phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã khai mạc sáng hôm qua (14/3) và dự kiến kéo dài đến hết ngày 21/3. 

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phiên họp sẽ tập trung cho ý kiến về 5 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 2 là: Dự án Luật Du lịch (sửa đổi), Dự án Luật Đường sắt (sửa đổi), Dự án Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi), Dự án Luật Quy hoạch và Dự án Luật Quản lý ngoại thương.

Đồng thời, UBTVQH sẽ cho ý kiến về 4 dự án luật sẽ trình Quốc hội lần đầu tại Kỳ họp thứ 3 là Dự án Luật Thủy sản (sửa đổi), Dự án Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi), Dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi), Dự án Luật Tố cáo (sửa đổi). UBTVQH cũng sẽ xem xét, thông qua, cho ý kiến một số nghị quyết, đề án quan trọng.

Ngay sau phiên khai mạc, UBTVQH đã cho ý kiến về Dự án Luật Tố cáo (sửa đổi). Đáng lưu ý, dự luật này đã dành 1 chương quy định về bảo vệ người tố cáo với những quy định cụ thể về bảo vệ bí mật thông tin người tố cáo trong quá trình tiếp nhận giải quyết tố cáo; trách nhiệm bảo vệ bí mật thông tin về người tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm, uy tín và các quyền nhân thân khác của người tố cáo và người thân thích của người tố cáo; bảo vệ vị trí công tác, việc làm của người tố cáo, người thân thích của người tố cáo trong trường hợp họ là cán bộ, công chức, viên chức và trong trường hợp họ là người làm việc theo hợp đồng lao động mà không phải là viên chức.