Phê duyệt Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 4/5/2024 phê duyệt Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong quy hoạch lần này, những định hướng vĩ mô, chủ lực sẽ là công cụ hữu hiệu để các tỉnh, thành phố khu vực này áp dụng vào thực tiễn quản lý, điều hành, phát triển.
Lợi thế bờ biển dài, đẹp với hệ thống các khu nghỉ dưỡng cao cấp thu hút lượng lớn du khách trong ngoài nước thời gian qua là cơ sở để quy hoạch đưa ra là một trong những định hướng chủ lực phát triển lâu dài, bền vững cho vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung
Lợi thế bờ biển dài, đẹp với hệ thống các khu nghỉ dưỡng cao cấp thu hút lượng lớn du khách trong ngoài nước thời gian qua là cơ sở để quy hoạch đưa ra là một trong những định hướng chủ lực phát triển lâu dài, bền vững cho vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung

Theo đồ án Quy hoạch, mục tiêu đến năm 2050, Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung là vùng phát triển nhanh, bền vững, đi đầu cả nước về kinh tế biển; hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ, hiện đại, xanh, thông minh; hệ thống đô thị liên kết thành mạng lưới đồng bộ, có kiến trúc tiêu biểu, giàu bản sắc, xanh, văn minh, hiện đại, thông minh, có khả năng chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đến năm 2050, Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung phát triển được ít nhất 2 đô thị và một số trung tâm công nghiệp, dịch vụ, hợp tác quốc tế lớn, ngang tầm khu vực châu Á tại các khu kinh tế ven biển hiện đại; phát triển nông thôn văn minh, hiện đại, xanh, giàu bản sắc văn hoá dân tộc.

Môi trường có chất lượng tốt, xã hội hài hòa; là nơi các giá trị văn hóa, lịch sử, hệ sinh thái biển, đảo, rừng được bảo tồn và phát huy; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đạt mức cao; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc.

Quy hoạch cũng định hướng phát triển ngành công nghiệp chíp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo tại Vùng. Trong ảnh, Khu Công nghệ cao Đà Nẵng được định hướng là một trong 3 trung tâm quốc gia thu hút đầu tư lĩnh vực này.

Quy hoạch cũng định hướng phát triển ngành công nghiệp chíp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo tại Vùng. Trong ảnh, Khu Công nghệ cao Đà Nẵng được định hướng là một trong 3 trung tâm quốc gia thu hút đầu tư lĩnh vực này.

Để đạt được mục tiêu tổng quát, Quy hoạch đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, những định hướng chủ lực, xuyên suốt thực hiện trong thời kỳ quy hoạch. Cụ thể, Quy hoạch đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế của Vùng gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tập trung phát triển các ngành kinh tế biển; nâng cao năng suất và chất lượng dựa trên ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phát triển mạnh một số ngành công nghiệp như công nghiệp bán dẫn, sản xuất chip; dịch vụ tài chính, thương mại, logistic. Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; hình thành các trung tâm nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ mới như chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng sạch.

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của Vùng. Hoàn thiện công trình kết cấu hạ tầng; đưa ra các chính sách khuyến khích người dân bám biển; xây dựng các dự án năng lượng tái tạo, năng lượng sạch mang lại hiệu quả trên các vùng biển có điều kiện thuận lợi, tiềm năng cao, gắn với đẩy mạnh phát triển du lịch, phát huy tối đa lợi thế của Vùng.

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung tập trung phát triển vùng động lực miền Trung (vùng động lực quốc gia) là đầu tàu dẫn dắt sự phát triển của Vùng; phát triển các hành lang kinh tế theo trục Bắc - Nam, các hành lang kinh tế Đông - Tây nhằm kết nối hiệu quả các cảng biển, khu kinh tế, cảng hàng không, cửa khẩu quốc tế, đầu mối giao thương lớn, các đô thị ven biển, trung tâm kinh tế, cực tăng trưởng.

Hạ tầng giao thông hướng đến liên kết phát triển ngành công nghiệp có quy mô lớn, có năng lực cạnh tranh quốc tế cao đang được Trung ương dành nguồn đầu tư lớn cho Vùng

Hạ tầng giao thông hướng đến liên kết phát triển ngành công nghiệp có quy mô lớn, có năng lực cạnh tranh quốc tế cao đang được Trung ương dành nguồn đầu tư lớn cho Vùng

Cũng theo định hướng phát triển, vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung phát triển công nghiệp có sức cạnh tranh quốc tế cao, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu; tập trung phát triển một số ngành công nghiệp nền tảng có lợi thế, các ngành công nghiệp xanh, công nghiệp chế biến, và một số ngành công nghiệp mới. Xây dựng một số cụm liên kết ngành công nghiệp có quy mô lớn, có năng lực cạnh tranh quốc tế cao. Nâng tỷ trọng đóng góp của khu vực công nghiệp vào GRDP của Vùng đạt khoảng 25 - 35%.

Tập trung phát triển công nghiệp dọc theo các hành lang kinh tế Bắc - Nam, hành lang kinh tế Đông - Tây gắn với các cảng biển, các đường quốc lộ kết nối với vùng Tây Nguyên. Mở rộng không gian phân bố công nghiệp về phía Tây của đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Phát triển công nghiệp lọc, hóa dầu và sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế tập trung ở Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Phú Yên; ưu tiên sản xuất năng lượng tái tạo tại Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận, Bình Thuận; xây dựng trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng tại Ninh Thuận và Bình Thuận...

Quy hoạch cũng định hướng Vùng hình thành các trung tâm logistic gắn với cảng biển

Quy hoạch cũng định hướng Vùng hình thành các trung tâm logistic gắn với cảng biển

Về dịch vụ, vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung tập trung phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn để vùng trở thành khu vực trọng điểm du lịch của cả nước theo 3 khu vực động lực phát triển du lịch quốc gia gồm: Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An; Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam và Khánh Hòa - Lâm Đồng - Ninh Thuận - Bình Thuận. Đồng thời, tăng cường liên kết phát triển du lịch với vùng đồng bằng sông Hồng và vùng Đông Nam Bộ theo hành lang du lịch Bắc - Nam phía Đông.

Vùng cũng phát triển logistics theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, ứng dụng công nghệ tiên tiến, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; hình thành các trung tâm logistics gắn với cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu; phát triển các trung tâm logistics cấp vùng và quốc gia trên cơ sở hệ thống cảng biển trong vùng và các hành lang vận tải quốc tế chính. Phấn đấu đóng góp trên 6% tổng doanh thu logisctics của cả nước.

Chuyên đề