Phê duyệt HSMT Dự án Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa phê duyệt hồ sơ mời thầu (HSMT) lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần Đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Quyết định phê duyệt này kèm theo quyết định phê duyệt điều chỉnh phương án tài chính, quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật của Dự án.

Bộ GTVT yêu cầu Ban Quản lý dự án 6 (Bên mời thầu) tiếp thu, hoàn thiện HSMT theo Báo cáo kết quả thẩm định số 375/ĐTCT ngày 14/7/2020 của Vụ Đối tác công - tư thuộc Bộ GTVT trước khi thông báo mời thầu Dự án; đồng thời, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bên mời thầu, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định khác có liên quan.

Được biết, có 3 nhà đầu tư đã trúng sơ tuyển dự án có tổng mức đầu tư 13.338 tỷ đồng này.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư