(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng trường mầm non thị trấn Hồ (cơ sở số 2).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án gồm các hạng mục: nhà lớp học, phòng học bộ môn kết hợp hiệu bộ, bếp ăn các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà trên khu đất có diện tích khoảng 8.253 m2, tổng diện tích xây dựng khoảng 1.401 m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 3.766 m2.

Tổng mức đầu tư Dự án là 39,712 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 28,053 tỷ đồng, thiết bị là 4,1 tỷ đồng…, sử dụng nguồn vốn đầu tư công ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có). Thời gian thực hiện Dự án từ năm 2020 - 2022.